6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden EKOM Group olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi gereken özen ve hassasiyet ile işliyoruz. Bu kapsamda verilerinizin hangi amaçlarla işlendiği, kimlerle paylaşabileceği, verilerinizin toplanma yöntemi ve hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları İşlediğimiz Kişisel Verileriniz, 

EKOM Group olarak, bizle paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz ile internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde e-posta yoluyla (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla), e-posta ve çevrimiçi (online) yazışma uygulamaları yoluyla, fiziki formlar aracılığıyla, kurum kaynakları üzerinden toplanan dijital iz verileriniz; işyerimizi ziyaret etmeniz halinde veya düzenlenen toplantı ya da organizasyonlara katıldığınızda izniniz dahilinde fotoğraf veya kamera kaydı verileriniz, görsel ve işitsel kayıtlar, kimlik bilgileri (Ad, soyadı, ticari unvan), iletişim bilgileri (e-posta adresi, cep telefonu numarası), işlem güvenliği bilgileri (erişim bilgileri) EKOM Group’un müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen aşağıda belirtilen hizmet ya da faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz,

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla EKOM Group’un meşru menfaati sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan ve aşağıda sayılan yöntemlerle toplanmaktadır:

 4. Kanun uyarınca haklarınız:

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre İçerenköy Mah. Değirmenyolu Cad. Kutay İş Merkezi C Blok No:16 Bostancı, Ataşehir, İstanbul adresinden temin edebileceğiniz “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile bizzat veya info@ekomgroup.com e-posta adresimize kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak tarafımıza iletebilirsiniz. 

EKOM Group Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed